Husbankfinansiering Byggetrinn 1 – BB2

Husbanken har gitt tilsagn på grunnlån for leilighet 14, 16, 17 og 19. Iht forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken, har Husbanken inntil 30 års løpetid og 8 års avdragsfrihet. Flytende rente pr november 2020 er på 0,798 %. Husbanklånet dekker inntil 80% av prisantydning. Kjøper søker, sammen med utbygger, Husbanken om dette lånet.

Eksempelvis vil kjøper av en leilighet med salgspris kr 4 900 000,- kunne søke om lån på kr 3 920 000,-. Med 30 års løpetid og 8 avdragsfrie år vil de månedlige kostnader før skattefradrag, for husbanklånet til denne leiligheten, være ca. kr 2 637,-. Etter avdragsfri periode vil de månedlige kostnadene før skattefradrag vær ca. kr 16 225,-.

I tillegg kommer egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Dersom boligen skal brukes som utleiebolig, faller Husbankens vilkår om avdragsfri periode bort.

For ytterligere informasjon se www.husbanken.no, https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b14.pdf og https://nedlasting.husbanken.no/Filer/4b5.pdf.