Husbankfinansiering Byggetrinn 1 – BB2

Husbanken har gitt tilsagn på grunnlån for leilighet 14, 16, 17 og 19. Iht forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken, har Husbanken inntil 30 års løpetid og 8 års avdragsfrihet. Flytende rente pr desember 2017, med månedlig termin, er på 1,579 %. Husbanklånet dekker inntil 80% av prisantydning. Kjøper søker, sammen med utbygger, Husbanken om dette lånet.

Eksempelvis vil kjøper av en leilighet med salgspris kr 4 300 000,- kunne søke om lån på kr 3 440 000,-. Med 30 års løpetid og 8 avdragsfrie år vil de månedlige kostnader før skattefradrag, for husbanklånet til denne leiligheten, være ca. kr 4 556,-.

I tillegg kommer egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Dersom boligen skal brukes som utleiebolig, faller Husbankens vilkår om avdragsfri periode bort.

For ytterligere informasjon se www.husbanken.no, https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b14.pdf og https://nedlasting.husbanken.no/Filer/4b5.pdf.